Heeft u binnenstedelijke transformatieprojecten?

Door Redactie, 04 december 2017

Heeft u binnenstedelijke transformatieprojecten?

Heeft u binnenstedelijke transformatieprojecten? Geef het dan door via www.stedelijketransformatie.nl, zodat we van elkaars projecten kunnen leren.

De komende decennia groeit de woningvraag met ruim 1 miljoen huishoudens. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen bijkomt. Met het programma ‘Stedelijke Transformatie’, dat op 30 oktober tijdens de Dag van de Stad is gelanceerd, willen steden, marktpartijen en kennisinstituten plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties opschalen en versneld tot uitvoering brengen. Het programma is een initiatief van Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN, G4, G32, VNG en IPO en wordt gesteund en financieel mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het programma wordt uitgevoerd door Platform31.

Met het programma willen we komen tot versnelling en opschaling van de binnenstedelijke productie op concrete transformatielocaties. Dat willen we bereiken door kennisontwikkeling, kennisdeling, opruimen van vertragende regelgeving en het ontschotten van overheidsgelden (bijvoorbeeld geld voor infrastructuur koppelen aan de woningproductie).

Alleen wanneer de belangrijke projecten en partijen in dit programma participeren, kan het succesvol worden. Daarom roepen we u op om een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten waar uw organisatie bij betrokken is, samen met de betrokken wethouder van de gemeente, bij het programma aan te melden.

Op de website www.stedelijketransformatie.nl vindt u alle informatie over het programma en heeft u de mogelijkheid projecten aan te melden.


MARKT