Inzet Expertteam versnellen loopt af, meld uw project nu nog aan!

Door Dennis Mollet , 04 december 2017

Inzet Expertteam versnellen loopt af, meld uw project nu nog aan!

Het Expertteam ‘Versnellen’ kan, als onderdeel van het programma 'Houd het eenvoudig, maak het beter' van de Rijksoverheid en Bouwend Nederland, nog projecten helpen versnellen. Ondanks de verbeterde marktomstandigheden zien we namelijk nog steeds veel projecten stilliggen of onnodig vertraging oplopen, en zien we dat de bouwproductie niet snel genoeg op gang komt. Projecten of initiatieven die met een kleine aanpassing, andere afspraken of fasering, een aangepast programma of met een andere samenwerking tussen gemeente en ondernemer wel gerealiseerd kunnen worden.

Sinds de start van Versnellen Bouwprojecten heeft het Expertteam meer dan 100 projecten van advies voorzien. Bij ca. 70% van de projecten heeft ons advies bijgedragen aan een versnelling. Bijvoorbeeld door een akkoord in de gemeenteraad of afspraken over een realistische grondprijs tussen de ontwikkelaar en gemeente. Maar ook door gemeenten en ondernemers te wijzen op mogelijkheden die (nieuwe) regelgeving biedt, zoals de coördinatieregeling of de Crisis- en Herstelwet. We hebben ondernemers geholpen met het verbeteren van de businesscase, door het woningbouwprogramma aan te passen, een specifiek woonconcept te ontwikkelen, meer ruimte te creëren in het bestemmingsplan en het plan beter te faseren. En door samenwerkingsafspraken te maken met de gemeente, beleggers, financiers of andere partijen. Omdat we onafhankelijk zijn en geen belang hebben, anders dan het project van de grond krijgen, kunnen we de ondernemer en gemeente vaak dichter bij elkaar brengen.
Aanmelden van een project

Hoe krijgen we de bouwproductie sneller op gang? Leer van het Expertteam ‘Versnellen’ en meld een project aan. BZK en BNL bieden ontwikkelaars, bouwers, corporaties, gemeenten en burgerinitiatieven als CPO aan om projecten te helpen versnellen. Zie voor meer informatie: www.houdheteenvoudig.nl/vlottrekken/ , en aanmelden kan nog in 2017 via versnellen@rvo.nl .


MARKT

Over de auteur

D. (Dennis) Mollet

Adviseur Bouw & Infra Regio Zuid