Leo te Bogt versterkt Algemeen Bestuur

Door Redactie, 06 december 2017

Leo te Bogt versterkt Algemeen Bestuur

Sinds 5 oktober jl. is Leo te Bogt het nieuwste lid van het Algemeen Bestuur (AB) van Bouwend Nederland. Hij wil zich inzetten voor betere instroom en opleiding van personeel in de bouw.

Leo te Bogt is algemeen directeur van de Klaassen Groep, met vestigingen in Dinxperlo en Arnhem. Daarnaast is hij actief bij Bouwend Nederland als afdelingsvoorzitter en bestuurder in Regio Oost. Hij wil zijn benoeming benutten om een bijdrage te leveren aan het thema opleiding en instroming. Die problematiek is tweeledig, benadrukt hij. “Enerzijds draait het om imagobeleid: in de Achterhoek hebben we al goede resultaten geboekt met een structurele, gezamenlijke campagne met de ROC’s, VO en installatiebranche. Bijvoorbeeld door opleidingen te hernoemen: niet ‘bouwopleiding’ maar ‘Smart Building’.”

Ook wil Te Bogt zich inzetten om op lokaal en regionaal niveau de verbinding tussen onderwijs en praktijk te intensiveren. “We zien nog steeds dat de systematiek van het onderwijs niet aansluit bij de vraag vanuit de sector. Er zal breder gedacht moeten worden, vooral op regionaal en lokaal niveau. Het onderwijs en bedrijfsleven moeten meer in contact treden, bijvoorbeeld door het aanbieden van studie- en leerwerktrajecten.”

Het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland bestaat uit 32 personen. Per sectie (Bouw klein, midden, middelgroot - Infra klein, midden - Bouw en Infra groot) zijn drie leden vertegenwoordigd en elke regio (Noord, Oost, Zuid, Randstad Noord en Randstad Zuid) kent een afvaardiging van twee leden. Tevens levert Jong Bouwend Nederland een bestuurslid.
Wilt u weten wie er in het Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland zitten? Klik dan hier.
Bekijk hier de leden van het Dagelijks Bestuur van Bouwend Nederland.