Rondetafelgesprek Tweede Kamer over de bouwopgave

Door Martijn Verwoerd , 06 december 2017

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over de bouwopgave

Vandaag is het rondetafelgesprek over de bouwopgave. Hamvraag daarbij is hoe de bouw- en infrasector denkt de explosieve vraag naar woningen en wegen aan te kunnen.

De bouwopgave in de woning- en utiliteitsbouw voor de komende jaren is enorm. De productie van nieuwbouwwoningen moet van 60.000 woningen per jaar groeien naar 75.000 woningen per jaar; een stijging van 25%. Daarnaast heeft het Kabinet de ambitie om op termijn 200.000 woningen per jaar te verduurzamen waarvan 50.000 woningen per jaar gasloos gemaakt moeten worden. Dan zijn er ook nog kantoren, scholen, ziekenhuizen en andere gebouwen die verduurzaamd moeten worden.

De Tweede Kamer onderkent de omvang van de opgave en organiseert daarom vandaag een rondetafelgesprek over dit onderwerp. De inbreng van Bouwend Nederland richt zich op 3 uitdagingen: 1) voldoende gekwalificeerde ‘handjes’ in de keten, 2) een programmatische aanpak om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en 3) ruimte om te bouwen.

100 miljoen extra voor technisch VMBO

Bouwend Nederland vraagt de Tweede Kamer daarom om te zorgen dat de 100 miljoen extra voor technisch vmbo niet aan andere zaken kan worden uitgegeven. Daarnaast moeten belemmeringen voor zij-instroom worden weggenomen. Vervolgens is het noodzakelijk om de beschikbare capaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Daarvoor moet een programmatische aanpak zoals van de Bouwagenda het uitgangspunt zijn.

Omarm de Bouwagenda

Er kunnen dan flinke stappen worden gezet: verduurzaming van de gebouwde omgeving levert 30% reductie van nationale CO2-uitstoot en is goedkoper dan afvang en opslag van CO2. Bouwend Nederland vraagt de Tweede Kamer daarom de Bouwagenda te omarmen en middelen vrij te maken om de aanpak te ondersteunen. Met aanvullend duurzaamheidsbeleid en budget, gericht op een wijkaanpak, kunnen vervolgens echte stappen worden gezet.

Lokale woonagenda's

We merken lokaal grote weerstand tegen het aanwijzen van bouwlocaties aan de randen van de stad, ook al blijkt uit onderzoek van het PBL dat dit vaak nodig is. Deze houding leidt nu al tot een toenemend tekort aan bouwlocaties, daarmee tot meer schaarste en daarmee tot prijsstijgingen. Bouwend Nederland vraagt de minister om lokale en regionale woonagenda’s op te stellen met medeoverheden en stakeholders, waarin oog is voor de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar woningen.

Het is positief om te zien dat de inbreng van AFNL en Zelfstandigen Bouw aansluit bij de inbreng van Bouwend Nederland. De AFNL richt zich bijvoorbeeld op certificeerbaar kort cyclisch opleiden en op het meer uitvragen op kwaliteit en innovatieve oplossingen door opdrachtgevers. Zelfstandigen Bouw vraagt om meer continuïteit in de markt te organiseren, waarmee pieken en dalen zoals van de afgelopen jaren gedempt worden. Dat sluit mooi aan bij een programmatische aanpak.

Download hier het positionpaper van Bouwend Nederland


MODERN PERSONEELSBELEID EN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAAMHEID MARKT WONINGMARKT INFRAMARKT

Over de auteur

M. (Martijn) Verwoerd

Beleidsadviseur Bouwend Nederland