COLUMN / Handen aan de ploeg voor nieuwbouwopgave

Door Ger Jaarsma , 07 december 2017

COLUMN / Handen aan de ploeg voor nieuwbouwopgave

Het bouwen van nieuwe woningen in Nederland komt op gang, maar het is lang niet voldoende. Door de crisis lopen we achter op de nieuwbouwopgave, en het is de vraag hoe we die achterstand kunnen inhalen. De bouwproductie is jarenlang achtergebleven. Daardoor hebben we op korte termijn 200.000 nieuwbouwwoningen nodig. Ik ben benieuwd hoe we dit voor elkaar gaan boksen. De handen moeten aan de ploeg. 

Landelijk hebben we niet alleen te maken met sloop van gedateerde woningen, maar ook met bevolkingsgroei, zowel autonoom als door de komst van nieuwe Nederlanders. Tel je dat bij elkaar op, dan heb je 80.000 nieuwe woningen per jaar nodig. In de afgelopen zeven jaar zijn, mede door de crisis, gemiddeld 50.000 woningen per jaar gebouwd. Dat betekent dat we nu te maken hebben met een tekort van 200.000 woningen. Daarnaast signaleer ik een maatschappelijke trend; vooral jongeren willen steeds meer wonen, werken en recreëren op dezelfde plek. Kijk je naar de grote steden, dan moet je eigenlijk per stad naar een jaarlijkse bouwproductie van 5.000-10.000 woningen toe. Om de achterstand in te halen, maar ook om voor te sorteren op de toekomst.

Het is een enorme opgave. Bijkomend probleem is dat door de crisis de nodige bouwbedrijven failliet zijn gegaan en de overgebleven bouwers onvoldoende gekwalificeerd personeel in dienst hebben. Bouwend Nederland heeft eerder deze week al de noodklok geluid: er zijn grote zorgen over een tekort aan goed opgeleide technici. De werkgevers wijzen op een groeiend gebrek aan timmerlieden, metselaars, installatiemonteurs, programmeurs en andere technische vakmensen. Dit vormt volgens hen een bedreiging voor de groei van bouw en technologische industrie. Ik deel hun zorg: zonder vakbekwame mensen gaan we die nieuwbouwopgave niet halen, hoezeer de politiek dat ook wil. Ik begrijp ook dat dit probleem niet zomaar kan worden opgelost. Het is niet alleen een kwestie van werkgelegenheid. Scholing en opleiding zijn evenzeer van groot belang om in de toekomst een slagvaardige en levensvatbare bouwsector te realiseren. Daarvoor heb je voldoende docenten nodig en jongeren die willen gaan werken in deze sector.

Als NVM hebben we een direct belang bij een gezonde bouwsector en bij de noodzakelijke groei van het aantal woningen in Nederland. En wat ons betreft is dit een brede opgave: niet alleen woningen bouwen, maar ook de infrastructuur – voorzieningen, wegen, openbaar vervoer en dergelijke – goed regelen. Alleen zo werken we aan een Nederland waar het voor iedereen goed wonen en werken is. Ik wil graag in gesprek met onze partners om hiervan een succes te maken.
 


WONINGMARKT

Over de auteur

Ger Jaarsma

Voorzitter NVM