Achterhoeks bedrijfsleven wil ruimte voor woningbouw

Door Robert ter Hoek , 14 december 2017

Achterhoeks bedrijfsleven wil ruimte voor woningbouw

Het Achterhoekse bedrijfsleven wil meer ruimte voor woningbouw. In 2025 zijn er 11.000 arbeidskrachten in de regio minder dan nu. Dit tekort moet worden opgevangen met personeel van buiten en daarvoor moeten huizen zijn.


De werkgeversgeledingen VNO-NCW, SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en Bouwend Nederland afdeling Achterhoek schrijven dit samen in een brief, gericht aan de politieke partijen die mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in deze regio. Bij de geledingen zijn ruim 1.000 bedrijven aangesloten

Op dit moment houden de zeven Achterhoekse gemeenten (exclusief Montferland) vast aan een nog te bouwen aantal woningen van ongeveer 3.000 tot 2025. Een getal voortkomend uit een in 2010 tijdens de crisis genomen besluit. Dit vanwege de bevolkingskrimp en de vrees voor leegstand te bouwen.

Tij
De drie werkgeversgeledingen vragen de gemeenten de situatie opnieuw in ogenschouw te nemen, nu het economische tij is verbeterd en bedrijven groeien. ,,Iemand van buiten de regio is geïnteresseerd in een mooie baan in de Achterhoek’’, geeft Peter Rikken, voorzitter VNO-NCW Midden als voorbeeld. ,,Maar hij ziet er toch van af omdat er voor hem geen geschikte woning is. Dat soort scenario's willen we voorkomen.’’

De werkgeversgeledingen wijzen op het directe verband tussen bedrijven die willen uitbreiden, personeel dat daarvoor nodig is en woningen waarin dat personeel zou moeten wonen.

,,In het slechtste scenario zullen bedrijven uit de Achterhoek vertrekken omdat ze hier geen werknemers kunnen vinden’’, zegt Leo te Bogt, voorzitter Bouwend Nederland afdeling Achterhoek. ,,Bedrijven met een sterke regionale binding doen dat niet. Maar bedrijven die landelijk of mondiaal werken zullen die neiging sneller hebben. We moeten zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Wonen en bereikbaarheid zijn cruciaal.’’

11.000 arbeidskrachten
De werkgeversgeledingen laten zich mede voeden door een rapport van Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Achterhoek dat volgende week wordt gepresenteerd. Daarin wordt onder meer de ontwikkeling van de Achterhoekse beroepsbevolking in beeld gebracht. Verwacht wordt dat er in 2025 11.000 arbeidskrachten minder zullen zijn dan nu in de Achterhoek. Een gevolg van vergrijzing en ontgroening: er zullen tot die tijd bijna 27.500 mensen met pensioen gaan en vanuit de scholen komen er slechts 16.500 jongeren op de arbeidsmarkt.

,,Dus moeten er onder meer arbeidskrachten van buiten de regio komen’’, zegt Jurgen Rutgers, voorzitter van SIKA. ,,Dan moeten we er wel voor zorgen als Achterhoek om aantrekkelijk te zijn, met onder meer een plek om te wonen voor jongeren. Ik ken jonge mensen die hier graag willen werken maar die geen geschikte woning kunnen vinden.’’

Persbericht: De Gelderlander


WONINGMARKT

Over de auteur

Robert ter Hoek