Op weg naar een nieuwe cao Bouw & Infra

Tijdens de komende onderhandelingen met de vakbeweging sturen werkgevers aan op een realistische, toekomstbestendige cao voor de bouw en infra. Dat wil zeggen een cao die beter past bij de dagelijkse praktijk, die voor iedereen duidelijk is, knelpunten oplost en geen prikkels in zich heeft om de cao te ontwijken.

De huidige cao voldoet daar niet in alle opzichten aan, zodat aanpassing gewenst is. Met deze inzet willen de werkgevers verdergaan op de eerder ingeslagen weg van aanpassing van de cao aan de moderne tijd.
Via deze pagina kunt u de ontwikkelingen rond de nieuwe cao volgen.

Lees verder over de voorstellen van werkgevers voor de nieuwe cao »

Benut onze toelichting op de voorstellen in de communicatie met uw werknemers »

Nieuws & actualiteit