Vacatures

Bouwend Nederland is dé ondernemersvereniging voor de bouw & infra en verenigt ruim 4300 kleine en grote bedrijven. De vereniging behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw & infra. De bureauorganisatie van Bouwend Nederland bestaat uit ruim 100 collega’s die zich maximaal inzetten voor de individuele, collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden. Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden.

Verenigingsmanager Afdeling Zeeland en Afdeling Brabant Mid-West (08-1 fte)

In de functie van Verenigingsmanager voor de Afdelingen Zeeland en Brabant Mid-West onderneem, organiseer en voer je activiteiten uit gericht op ondersteuning, behoud en werving van leden ten behoeve van deze afdelingen van Bouwend Nederland. Je bent de verbindende schakel tussen het bestuur, de leden en specialisten van Bouwend Nederland. Je rapporteert functioneel aan het bestuur van de afdeling en hiërarchisch aan de regio manager van Bouwend Nederland. Je bent hét aanspreekpunt voor de leden, bewaakt, signaleert en speelt zo nodig door aan de verantwoordelijke persoon/personen. Lees verder »

Adviseur Markt en Overheid - Regio Oost (1 fte)

In deze functie behartig je de belangen van ruim 900 lidbedrijven in de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel bij lokale en regionale overheden en andere stakeholders, zoals woningcorporaties en waterschappen. Je bent een intermediair tussen bedrijven, overheden en opdrachtgevers in de bouwsector. Je initieert overleggen met wethouders, overlegt met achterban en ambtenaren, stelt agenda’s op en voert een actieve rol in het overleg. Je levert een bijdrage aan het (regionaal) beleid op het gebied van marktaangelegenheden en je organiseert bijeenkomsten met leden. Lees verder »