Vacatures

Bouwend Nederland is dé ondernemersvereniging voor de bouw & infra en verenigt ruim 4300 kleine en grote bedrijven. De vereniging behartigt de belangen van de sector op lokaal, regionaal, landelijk en Europees niveau, en maakt zich hard voor vernieuwing in de bouw & infra. De bureauorganisatie van Bouwend Nederland bestaat uit ruim 100 collega’s die zich maximaal inzetten voor de individuele, collectieve en maatschappelijke belangen van onze leden. Samenwerken, passie & plezier, professionaliteit en klantgerichtheid zijn onze kernwaarden.

Adviseur Onderwijs en Arbeidsmarkt

In deze functie behartig je de belangen van de bouw- en infrabedrijven in de regio bij onderwijsinstellingen en lokale- en regionale overheden. Hiertoe maak je enerzijds afspraken met schooldirecties en docenten, en anderzijds met directeuren en HR managers van bouwbedrijven. Je zorgt voor regiobeleid mbt instroom, doorstroom en behoud van vakbekwame en getalenteerde bouw- en infraprofessionals bij de bedrijven. Je zorgt voor input van onze lidbedrijven in de (landelijke) beleidsontwikkeling en voor draagvlak bij de lidbedrijven over het door Bouwend Nederland gevoerde beleid. Je vertaalt signalen vanuit onze leden naar strategische doelstellingen en acties. Het initiëren en organiseren van bijeenkomsten is een belangrijk onderdeel van de functie. Ook ben je contactpersoon voor een aantal lokale Bouwend Nederland afdelingen. Met regelmaat bezoek je in de avonduren ledenvergaderingen. Lees verder »