Inhoud individueel personeelsdossier

Ieder individueel personeelsdossier wordt als volgt opgebouwd:

Het eerste kan zijn de checklist personeelsregistratie waarop de personele gegevens van de medewerker staan.

Achter de stamkaart volgen tabbladen waarop de achterliggende stukken vermeld staan. Tabbladen zijn:

  • arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden;
  • functie, loopbaan en opleidingen;
  • beoordelingsgesprekken;
  • financiële gegevens;
  • ziek- en hersteldmeldingen;
  • correspondentie omtrent de zieke werknemer, zowel met UWV, als met de Arbodienst en de werknemer zelf;

De Wet Bescherming Persoonsgegevens zegt dat een eenvoudige registratie zoals een individueel personeelsdossier niet gemeld hoeft te worden.

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250