Voorselectie

Na het (laten) zetten van de advertentie zullen er, als het goed is, reacties binnenkomen. Alle reacties van sollicitanten dienen met grote zorgvuldigheid te worden behandeld om te voorkomen dat de privacy wordt geschaad. Iedere ‘serieuze’ sollicitant die de moeite heeft genomen te reageren op een advertentie, heeft recht op een gemotiveerd antwoord. Het is belangrijk om zorgvuldig met sollicitanten om te gaan, omdat dit ook weer een positieve reclame-uiting voor uw bedrijf kan opleveren.
Uitnodigingsbrieven worden verzonden aan degenen met wie nadere kennismaking op prijs wordt gesteld. Deze brieven dienen vergezeld te gaan van informatiemateriaal van het bedrijf en de functie-inhoud. Daarmee wordt voorkomen, dat tijdens het sollicitatiegesprek hier te veel tijd aan wordt besteed.

Beoordelingsformulier voorselectie

Maak een keuze uit 1, 2 of 3
1 = Voldoet uitstekend
2 = Voldoet aan de functie-eisen
3 = Voldoet niet aan de functie-eisen

Klik hier om het beoordelingsformulier voorselectie  te downloaden voor eigen gebruik

 

Contactpersoon

Bouwend Nederland Advies

advies@bouwendnederland.nl, 079 - 3 252 250