Werkkostenregeling

Bij de nieuwe werkkostenregeling mag een werkgever voor een gemaximeerd bedrag belastingvrij vergoedingen (dat is in geld) en verstrekkingen (dat is in natura) uitkeren aan werknemers, bijvoorbeeld voor lunches, telefoongebruik of gereedschap. Dit vaste bedrag wordt de vrije ruimte genoemd. Hoe hoog de vrije ruimte is, hangt af van de totale loonkosten van het bedrijf. De vrije ruimte bedraagt 1,5% van de fiscale loonsom. Omdat de vrije ruimte bij een werkgever een vast bedrag is, wordt deze ook wel het forfait genoemd.

Als het bedrag van de voorzieningen voor werknemers hoger is dan de vrije ruimte, moet de werkgever daarover belasting betalen in de vorm van een eindheffing van 80%. De belasting kan ook bij de werknemers worden belast. Volgens de nieuwe wet mag de werkgever beslissen wie de belasting moet betalen. De vrijheid van werkgevers is echter beperkt door afspraken in CAO’s en arbeidsovereenkomsten.

Toepassing werkkostenregeling

Op 1 januari 2015 moeten alle werkgevers in Nederland de nieuwe regeling verplicht gebruiken. Om dit goed te doen, moet u de volgende drie beslissingen nemen:

  1. wanneer wilt u de nieuwe regeling laten ingaan,
  2. kunt u bestaande afspraken met uw werknemers veranderen, en
  3. hoe moet u uw administratie aanpassen.

Of de nieuwe regeling voor u als werkgever voordelig of nadelig is, hangt af van de CAO en van uw bestaande arbeidsovereenkomsten. 

Rekentool

Bouwend Nederland heeft een rekentool ontwikkeld waarmee u de eindheffing kunt berekenen die u als werkgever verschuldigd bent aan de Belastingdienst, indien u gebruik gaat maken van de werkkostenregeling.

Klik hier voor de rekentool Werkkostenregeling