Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Altijd op de hoogte met BouwActueel

Samen met het EIB brengt Bouwend Nederland op de website www.bouwendnederland.nl/bouwactueel (toegankelijk voor leden van Bouwend Nederland) alle relevante economische markt- en bedrijfsvoeringsinformatie bijeen. De website biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses en kengetallen voor de bedrijfsvoering van bedrijven in de bouw. Het geeft zowel landelijke als regionale informatie.

En het mooie is: dit is gewoon een onderdeel van het lidmaatschap van Bouwend Nederland.

download