Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2014

In dit papieren Jaarverslag vindt u niet alle resultaten van 2014. We hebben voor dit magazine een keuze gemaakt uit de vele projecten, activiteiten en evenementen van afgelopen jaar.  Daarnaast hebben we dit jaar ook een uitgebreider digitaal jaarverslag. Op www.bouwendnederland.nl/jaarverslag2014 vindt u, verpakt in nieuwswaardige artikelen, meer informatie over alles wat we vorig jaar gedaan hebben.

We hebben in dit papieren verslag een paar krenten uit de pap gehaald, en vervolgens hebben we aan enkele leden gevraagd wat zij van onze inspanningen gemerkt hebben. Want wij kunnen u wel vertellen hoe het proces van de verlenging van het verlaagde BTW-tarief tot stand is gekomen. Dat willen we best doen. Maar we geven het podium ditmaal aan de ondernemers die dagelijks met deze regeling te maken hebben. En we geven het woord ook aan onze leden die geregeld aanschuiven bij een van de vele bouw- en infraoverleggen, of aan ondernemers waarvan afgelopen jaar gestagneerde bouwprojecten weer zijn vlotgetrokken.

download