Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2015 - nummer 5

Deze BouwendNL zoemt in op de nieuwe Bouwcao. Hervorming daarvan was en is een belangrijk speerpunt voor ondernemers in de bouw, en daarmee voor Bouwend Nederland. In BouwendNL leest u niet alleen alles over de nieuwe cao en het nut van deze collectieve afspraken in z’n algemeenheid, ook praten we met leden over de nieuwe afspraken en geven we antwoorden op veelgestelde vragen. Los van het thema interviewen we Sylvia van den Berg en Rosalie Bruegel over Jong Bouwend Nederland en doet Joep Rats het kabinet enkele aanbevelingen aan de hand naar aanleiding van de Miljoenennota.

Lees deze publicatie download