Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

BouwendNL 2015 - nummer 6

In deze editie van BouwendNL vragen we ons af of, twee├źnhalf jaar na de invoering, EMVI nu eigenlijk een vloek of een zegen is geworden. Niet alleen professor inkoopmanagement Jan Telgen, manager Aanbestedingsinstituut Joost Fijneman en Tom van Eck van Bouwend Nederland komen aan het woord, maar ook een viertal leden geeft hun mening. En we verkennen EMVI-Light.

In dit nummer ook een interview met Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen over klimaatbestendig bouwen: “de klimaatbestendige stad kan uitgroeien tot exporttechnologie voor Nederland.”

Lees deze publicatie download