Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Veilig verder. Resultaten Aanbestedingsanalyse 2014

Vorig jaar heeft het Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra (STABI) laten zien dat de Aanbestedingswet in het eerste jaar na zijn inwerkingtreding een forse impact had. Nu weten we dat die blijvend is. Zo heeft EMVI echt een vaste plek veroverd als meest gebruikte gunningmethode. En is de kwaliteit van de eisen die aan inschrijvers gesteld worden verder toegenomen. Deze en andere resultaten zijn nu in beeld gebracht in 'Veilig verder', de resultaten van de aanbestedingsanalyse 2014.

download