Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Infoblad Bouwrecht - Meer en minder werk en kostenverhogende omstandigheden

Dit informatieblad beschrijft in welke gevallen er sprake is van meer en minder werk en welke kostenverhogende omstandigheden zich kunnen voordoen.

download