Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Agenda Arbeidsmarkt

Een gezonde arbeidsmarkt voor de sector heeft voldoende instroom van jonge gediplomeerde schoolverlaters en zij-instromers en kan de uitstroom uit de sector van oudere werknemers opvangen. Daarnaast bezit een gezonde arbeidsmarkt een zekere mate van flexibiliteit, met zzp’ ers en uitzendkrachten, waardoor bedrijven snel kunnen inspelen op een toenemende of afnemende vraag, zoals te zien is op de onderstaande afbeelding.

download