Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Agenda Onderwijs en opleiding

Bouwend Nederland wil dat de sector kan beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en voor de toekomst. Bouwend Nederland ziet kansen voor be├»nvloeding van ‘6 tot 67 jaar’. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen personeel krijgen maar ook behouden zullen werkgevers werknemers moeten stimuleren een leven lang te leren: via reguliere opleidingen en via particuliere aanbieders. Dit geldt voor leden van Bouwend Nederland die onder bouw-cao vallen, maar ook die onder andere cao’s vallen, zoals de leden van de Vakgroep Rail Infra en de Vakgroep Glasbranche Organisatie.

download