Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Collectieve arbeidsovereenkomst Railinfrastructuur 2016-2018

Sociale partners bij de Cao Railinfrastructuur (RIS) (de Vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail B.V enerzijds, en de werknemersorganisatie FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps anderzijds) hebben eerder overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van de nieuwe Cao. Dit document behelst deze Cao.

download