Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Motieven verduurzaming particuliere koopwoningen

In 2016 heeft Bouwend Nederland aan Team Vier gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de motivatie van de gemiddelde Nederlander om wel of niet zijn koopwoning te verduurzamen. In dit rapport vindt u de onderzoeksresultaten.

download