Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Regeling opleiding Bouwplaats en infra-assistent (BPA/INA) 2017-2019

De opleidingen Bouwplaatsassistent (B&U) en Infra-assistent (GWW) zijn opleidingen op niveau 1 van de kwalificatiestructuur van het secundair beroepsonderwijs en kan zowel in de beroepsopleidende leerweg (BOL 1), als in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL 1) worden gevolgd.

De kwalificatie Bouwplaats assistent/Infra assistent heet vanaf 1 augustus 2016 Assistent bouwen, wonen en onderhoud. Voor de leerling-werknemers die onder de cao bouw & infra vallen geldt echter de regeling BPA/INA 2017-2019.

download