Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Loonspecial 2013

In deze handleiding voor (loon)administraties per 1 januari 2013 staan de belangrijkste wijzigingen
voor de administratieve processen en voor de loonadministratie.

De handleiding beoogt niet compleet te zijn. De belangrijkste zaken zijn opgenomen en verder zijn er verwijzingen opgenomen die een individuele werkgever verder kunnen ondersteunen. Achtereenvolgend worden de volgende onderwerpen behandeld:

  1. de belangrijkste wijzigingen Belastingdienst
  2. Aanleveringen Cordares
  3. Verhaalregeling WGA
  4. Bouw-cao met een jaar verlengd

download