Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Praktijk 2012 - nummer 7

Praktijk biedt u praktische informatie over onder meer wet- en regelgeving, bedoeld ter ondersteuning van uw bedrijfsvoering.

Praktijk verschijnt als katern bij het verenigingsmagazine BouwendNL en wordt ongeveer 10 keer per jaar uitgegeven.

download