Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2013

Namens het bestuur van Bouwend Nederland bieden wij u hierbij het jaarverslag 2013 aan.

U vindt hierin een overzicht van de initiatieven en activiteiten die op de drie kerntaken belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice ondernomen zijn. Aangevuld met andere relevante informatie, waar de sector, de vereniging en de leden in het verslagjaar mee te maken kregen.

Klik hier om het jaarverslag 2013 online te lezen.

download