Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Eisen Wet milieubeheer (Wm) aan gebouwen - en de in te zetten instrumenten

Bouwend Nederland heeft een handzame factsheet ontwikkeld met een beknopte toelichting op de wettelijke vereisten van de Wet milieubeheer (WM) voor gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 M3, én de instrumenten waarmee bedrijven en instellingen makkelijker aan deze eisen kunnen voldoen.

download