Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2012 - beknopte versie

Het jaarverslag 2012 is uit. Wij kijken terug op een turbulent jaar waarin de gevolgen van de crisis centraal staan.

En waarin de inspanningen van onze vereniging terug te lezen zijn om de gevolgen van de crisis zo veel mogelijk te beperken. Gekozen is voor een overzichtelijke indeling van alle ontwikkelingen en activiteiten rond de kerntaken belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice. In het jaarverslag is ook veel relevant cijfermateriaal te vinden. Naast deze bladerbare pdf op de website is besloten om de leden ook een papieren versie toe te sturen.

download