Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Faillissementsspecial

In tijden waarin de bouwsector zich in economisch slecht weer bevindt, is de kans groot om geconfronteerd te worden met een faillissement. Dat kan een eigen faillissement zijn, maar ook dat van een leverancier, opdrachtgever of onderaannemer. In deze special treft u informatie aan over het faillissement en de gevolgen ervan. Getracht is op zoveel mogelijk aspecten van het faillissement in te gaan: wanneer kan een faillissement worden aangevraagd, wie is daarbij betrokken, wat zijn de bevoegdheden van betrokkenen, welke gevolgen heeft een faillissement, hoe zit het met een doorstart en na het faillissement.

Gezien de specifieke en omvangrijke materie is niet beoogd volledig te zijn.

download