Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarplan 2017

Komend jaar wordt een cruciaal jaar. Want hoeveel werk er ook verzet is voorafgaand aan dit verkiezingsjaar, het komt aan op die belangrijke maanden waarin een nieuw regeerakkoord geschreven wordt. In het jaarplan 2017 vindt u per speerpunt van Bouwend Nederland de inzet voor de komende maanden. Wilt u meer weten over onze inzet? Kijk dan ook eens op onze themapagina 'Kies voor bouwen'.

download