Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Gemeenteraadsverkiezing special Regio Zuid

Gemeenten hebben de sleutel in handen van herstel voor onze sector. Omdat de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart gehouden worden, voeren we als vereniging van bouw- en infraondernemers nu zelf een campagne gericht op die gemeenteraden. In speciale regionale uitgaves zetten we daarom nu nog eens even goed neer wat Bouwend Nederland in uw regio precies wil. Ofwel: hoe de lokale overheid een beter bouw- en infrabeleid moet voeren. Onze leden, regiobestuurders en –medewerkers zetten scherp de herkenbare problemen neer, plus de noodzakelijke oplossingen.

Hier ziet u de special zoals die voor deze regio is ontwikkeld is.

download