Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarbericht 2011

In dit jaarbericht staan in het kader van belangenbehartiging en brancheontwikkeling de twaalf speer- punten centraal. Deze worden aangevuld met informatie over de individuele ledenservice en de ledenvoordelen.

De verslaglegging vanuit de verschillende onderdelen van Bouwend Nederland vindt plaats via ondermeer hun respectievelijke jaarplannen en websites. Verder is er voor gekozen om het jaarbericht van Bouwend Nederland uitsluitend als bladerbare pdf op www.bouwendnederland.nl voor de leden beschikbaar te stellen. Er is een aantal rede- nen voor deze beslissing. In het decembernummer van het verenigingsmagazine BouwendNL is een ruime terugblik op de activiteiten van Bouwend Nederland in 2011 te lezen. De geringere omvang van het jaarbericht maakt dat een bladerbare pdf een goed alternatief is. En het voorkomt druk- en verzendkosten. Wij hopen dat u met interesse van de inhoud van dit jaarbericht kennis zult nemen.

download