Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2009

Het verslagjaar stond vooral in het teken van de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de sector en onze leden.

In blok 2 van dit jaar- verslag over belangenbehartiging gaan wij uitgebreid in op deze crisis en onze inspanningen om de gevolgen voor onze leden zoveel mogelijk te beperken. Die inspanningen waren gericht op onder meer het markt- volume, voorstellen voor tijdelijke stimuleringsmaatregelen, de onder- steuning van onze leden met de inzet van onder andere het Steunpunt Kredietcrisis en maatregelen die gericht waren op instroom en behoud van voldoende vakbekwaam personeel. Ook in de bijdragen van de regio’s, die u vindt in blok 5 van dit jaarverslag treft u veel informatie aan over de crisis waaronder daartoe georganiseerde bijeenkomsten en overleg met lagere overheden. Naast de bijeenkomsten en ledenverga- deringen hebben wij de leden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via onze website, onze bladen en digitale nieuws- brieven. Daarnaast is er een speciale editie van Actief aan de crisis gewijd en zijn er drie brieven over de ontwikkelingen en onze inspanningen aan de leden gestuurd. •

download