Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2009 - Jubileumkatern

Het verslagjaar 2009 betekent ook het eerste lustrum van Bouwend Nederland.  

In de vijf jaar van haar bestaan hebben leden, bestuursleden, commissieleden en medewerkers van de vereniging het reeds bestaande netwerk van relaties dat al aanwezig was vanuit de voorgangers van Bouwend Nederland fors verder uitgebouwd. Omdat de bouw- en infrasector als rode draad loopt door kernwaarden als wonen, werken, mobiliteit, recreĆ«ren en milieu is er aan heel veel overlegtafels gesproken met onder meer de vertegenwoordigers van de politiek, de verschillende overheden en semi- overheden, woningcorporaties en uiteenlopende belangenverenigingen. Aan belangrijke representan- ten van deze gesprekspartners is gevraagd om hun mening te geven over de samenwerking met Bouwend Nederland en in te gaan op het belang van de sector voor onze economie en samenleving. De bijdragen, waar wij alle betrokkenen van harte voor bedanken, treft u in dit jubileumkatern aan.

download