Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2008

In het voorjaar van 2008 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor het bestuur en het algemeen bestuur van Bouwend Nederland. Nieuw in de verkiezingsprocedure was dat de leden niet schriftelijk werden gekozen, maar tijdens de sectie- en regiovergaderingen.

Dit bleek goed te werken. Nieuw was ook dat uit iedere regio niet één maar twee vertegenwoordigers werden gekozen voor het algemeen bestuur (voor zover het eerste lid aftredend was). Het algemeen bestuur bestaat daardoor nu uit 31 leden. Elco Brinkman is voor een termijn van vier jaar herbenoemd als voorzitter van Bouwend Nederland. Henk Bol is benoemd tot vicevoorzitter en neemt de plaats in van de teruggetreden vice voorzitter Ton Nelissen.

download