Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2007

Het besluit van twaalf belangenverenigingen in de bouw- en infrasector om de krachten te bundelen en samen door te gaan onder de naam Bouwend Nederland is bij de leden goed geland.

Dat blijkt onder meer uit onze contacten, de ledenenquĂȘte en de ledenbezoeken. Persoonlijk ben ik blij met de constatering dat de binding met de uiteenlopende leden is gecontinueerd en dat het ledental, ondanks onder meer onderlinge bedrijfsfusies, verder is gegroeid. Want Bouwend Nederland is er in de eerste plaats voor de leden.

download