Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2006

Voor u ligt het Jaaroverzicht 2006 van Bouwend Nederland. Het wordt u aange-boden door het bestuur van Bouwend Nederland.

Het jaaroverzicht geeft een indruk van de activiteiten die de vereni- ging het afgelopen jaar ontwikkelde voor u, onze leden.

download