Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven van Bouwend Nederland. Naast het ledenmagazine BouwendNL publiceren we visiedocumenten over actuele onderwerpen in de bouw en infra, jaarverslagen met overzichten van wat we bereikt hebben en verschillende brochures. Mist u een publicatie of wilt u een papieren versie opvragen, neem dan contact met ons op.

Special Arbeidsongeschiktheid, re-integratie en verzuim

Deze special voorziet in de behoefte aan informatie over risico’s en aansprakelijkheden voor werkgevers die te maken krijgen met (tijdelijke) uitval van werknemers door ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Naast uitgebreide informatie over bestaande wet- en regelgeving wordt ook dieper ingegaan op de modernisering van de Ziektewet. Door deze wet komt er meer verantwoordelijkheid op het bordje van de werkgever terecht.

Welke risico’s staan mij als werkgever te wachten, wat betekent dit voor mijn bedrijfsvoering en hoe kan ik hierop sturen? In de Praktijkspecial is hierover veel te lezen. Daarmee wordt het niet alleen een naslagwerk, maar biedt het ook handvatten om met behulp van de ledenproducten van Bouwend Nederland risico’s te minimaliseren.

download