Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BouwendNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

Jaarplannen en jaarverslagen

Jaarplan 2017

10 januari 2017

Komend jaar wordt een cruciaal jaar. Want hoeveel werk er ook verzet is voorafgaand aan dit verkiezingsjaar, het komt aan op die belangrijke maanden waarin een nieuw regeerakkoord geschreven wordt. In het jaarplan 2017 vindt u per speerpunt van Bouwend Nederland de inzet voor de komende maanden. Wilt u meer weten over onze inzet? Kijk dan ook eens op onze themapagina 'Kies voor bouwen'.

Download


Terugblik op 2015

09 mei 2016

We kijken met trots terug op 2015. Was 2014 nog bestempeld als een transitiejaar, 2015 stond vooral in het teken van vernieuwing. Ook binnen de vereniging is er veel veranderd. We noemen de afdelingen die samengaan met de vereniging, of die een verregaande vorm van samenwerking met elkaar én met Bouwend Nederland aangaan. Of de voortdurende aanwas van nieuwe lidbedrijven die ook nu het economisch tij zich iets gekeerd heeft, ervoor kiezen om zich bij ons aan te sluiten.

Download


Jaarverslag 2014

11 maart 2015

In dit papieren Jaarverslag vindt u niet alle resultaten van 2014. We hebben voor dit magazine een keuze gemaakt uit de vele projecten, activiteiten en evenementen van afgelopen jaar.  Daarnaast hebben we dit jaar ook een uitgebreider digitaal jaarverslag. Op www.bouwendnederland.nl/jaarverslag2014 vindt u, verpakt in nieuwswaardige artikelen, meer informatie over alles wat we vorig jaar gedaan hebben.

Download


Jaarverslag 2013

20 maart 2014

Namens het bestuur van Bouwend Nederland bieden wij u hierbij het jaarverslag 2013 aan.

Download


Jaarverslag 2012 - beknopte versie

08 mei 2013

Het jaarverslag 2012 is uit. Wij kijken terug op een turbulent jaar waarin de gevolgen van de crisis centraal staan.

Download


Jaarverslag 2012

20 maart 2013

Het jaarverslag 2012 is uit. Wij kijken terug op een turbulent jaar waarin de gevolgen van de crisis centraal staan.

Download


Jaarbericht 2011

20 januari 2012

In dit jaarbericht staan in het kader van belangenbehartiging en brancheontwikkeling de twaalf speer- punten centraal. Deze worden aangevuld met informatie over de individuele ledenservice en de ledenvoordelen.

Download


Jaarverslag 2010

20 januari 2011

Ook in het verslagjaar heeft de crisis zich in volle omvang gemanifesteerd.

Download


Jaarverslag 2009

20 januari 2010

Het verslagjaar stond vooral in het teken van de kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor de sector en onze leden.

Download


Jaarverslag 2009 - Jubileumkatern

19 januari 2010

Het verslagjaar 2009 betekent ook het eerste lustrum van Bouwend Nederland.  

Download


Jaarverslag 2008

20 januari 2009

In het voorjaar van 2008 hebben verkiezingen plaatsgevonden voor het bestuur en het algemeen bestuur van Bouwend Nederland. Nieuw in de verkiezingsprocedure was dat de leden niet schriftelijk werden gekozen, maar tijdens de sectie- en regiovergaderingen.

Download


Jaarverslag 2007

20 januari 2008

Het besluit van twaalf belangenverenigingen in de bouw- en infrasector om de krachten te bundelen en samen door te gaan onder de naam Bouwend Nederland is bij de leden goed geland.

Download


Jaarverslag 2006

20 januari 2007

Voor u ligt het Jaaroverzicht 2006 van Bouwend Nederland. Het wordt u aange-boden door het bestuur van Bouwend Nederland.

Download