Publicaties

Bouwend Nederland biedt leden een uitgebreid aanbod van handige publicaties, variërend van het verenigingsmagazine BouwendNL en Praktijk-specials tot handige brochures en strategische agenda's. Wilt u meer informatie over een publicatie, advies of ondersteuning?

Neem dan contact met ons op

Strategische agenda's

Agenda Ondernemerschap & Innovatie

28 september 2017

De Agenda Ondernemerschap & Innovatie van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers, en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen. De Agenda Ondernemerschap & Innovatie is tot stand gekomen in samenwerking met een aantal leden en bestuurders vanuit verschillende onderdelen van Bouwend Nederland.

Download


Agenda Woning- en utiliteitsmarkt

11 oktober 2016

De agenda Woning- en utiliteitsmarkt van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en de doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen.

Download


Agenda Cao, arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen

11 oktober 2016

De agenda Cao, arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen van Bouwend Nederland vormt het beleidskader voor alle verenigingsonderdelen van Bouwend Nederland. Het legt de ambities en de doelstellingen van Bouwend Nederland voor de komende drie jaar vast. Het geeft lidbedrijven, bestuurders, medewerkers en stakeholders inzicht in de inhoudelijke koers en in de doelen.

Download


Agenda Aanbesteden en contracteren

22 maart 2016

Het verwerven van opdrachten behoort tot de core-business van bouwbedrijven. Wat betreft het beleidsveld Aanbesteden en Contracteren wil Bouwend Nederland bevorderen dat haar lidbedrijven tegen acceptabele transactiekosten en voor een redelijke prijs - dus met ruimte voor een redelijk rendement - werken kunnen verwerven en die werken tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van normale, calculeerbare, risico’s kunnen uitvoeren. Bij dat alles is van belang dat bedrijven al hun vakmanschap en creativiteit kunnen aanwenden, dat er ruimte is voor technische innovaties en dat met opdrachtgever en ketenpartners in goede sfeer kan worden samengewerkt, waardoor de bouw een aantrekkelijke sector is om in te werken.

Download


Agenda Onderwijs en opleiding

22 maart 2016

Bouwend Nederland wil dat de sector kan beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en voor de toekomst. Bouwend Nederland ziet kansen voor beïnvloeding van ‘6 tot 67 jaar’. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen personeel krijgen maar ook behouden zullen werkgevers werknemers moeten stimuleren een leven lang te leren: via reguliere opleidingen en via particuliere aanbieders. Dit geldt voor leden van Bouwend Nederland die onder bouw-cao vallen, maar ook die onder andere cao’s vallen, zoals de leden van de Vakgroep Rail Infra en de Vakgroep Glasbranche Organisatie.

Download


Agenda Arbeidsmarkt

22 maart 2016

Een gezonde arbeidsmarkt voor de sector heeft voldoende instroom van jonge gediplomeerde schoolverlaters en zij-instromers en kan de uitstroom uit de sector van oudere werknemers opvangen. Daarnaast bezit een gezonde arbeidsmarkt een zekere mate van flexibiliteit, met zzp’ ers en uitzendkrachten, waardoor bedrijven snel kunnen inspelen op een toenemende of afnemende vraag, zoals te zien is op de onderstaande afbeelding.

Download


Agenda Duurzaamheid

16 maart 2016

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. In deze Agenda Duurzaamheid vindt u de strategische koers van de vereniging op het gebied van Duurzaamheid.

Download


Agenda Infrastructuurmarkt

02 oktober 2015

Het is de ambitie van Bouwend Nederland om te komen tot een infrasector van (inter-)nationale allure en leiderschap waarin kwaliteit, veiligheid, gezondheid en ‘total-cost of ownership’ centraal staan. Het proces hiernaartoe wordt steeds meer ondersteund door gebruik van digitale middelen, innovatietechnologie en het aanboren van de creativiteit. Een sector waarin sprake is van gezonde concurrentie, gezond rendement, continuïteit van de ondernemingen en een optimaal ondernemersklimaat.

Download


Agenda Ketensamenwerking

30 september 2015

Bouwend Nederland zet zich in om te komen tot een klantgerichte, winstgevende, efficiënte, en duurzame bouwketen. Bouwondernemingen zijn gedurende de gehele levensfase van een bouwwerk actief betrokken voor optimale bediening van de klant. Hiervoor werken zij projectonafhankelijk samen met hun ketenpartners en realiseren ze gezamenlijk een betere marge, bouwlogistiek en informatie-uitwisseling.

Download