Regio Noord

Welkom

Bouwend Nederland Regio Noord houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Drenthe, Friesland en Groningen. Het regioteam is onder meer in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Samen bouwen aan een beter Nederland!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland regio Noord reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af. Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En daar wordt het verschil gemaakt.

Bij een groot deel van deze gemeentelijke opgaven speelt de bouw een sleutelrol. Of het nu gaat om betere bereikbaarheid, voldoende en betaalbare huisvesting, een dynamische binnenstad, verduurzaming van woningen of de klimaatverandering. En in de Regio Noord verdient de aardbevingsproblematiek natuurlijk onze volle aandacht.

Daarom is onze boodschap simpel: laten we samen bouwen aan een beter Nederland! Om te beginnen in de gemeente. Er zijn veel maatschappelijke problemen die volgens ons dringend om actie vragen. Actie op landelijk maar ook lokaal niveau. Acties die de bouw- en infrabedrijven graag samen met de politiek wil oppakken. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken. Samen met alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Laat u inspireren, betrek de kennis in onze sector!

Open hier de brochure van Regio Noord en lees onze actiepunten de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer over de inzet van Bouwend Nederland rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 »

Jaring Feenstra
Voorzitter Regio Noord