Regio Oost

Welkom

Bouwend Nederland Regio Oost houdt zich bezig met de regionale belangenbehartiging in Overijssel, Gelderland en Flevoland. We zijn actief in gesprek  in gesprek met provincies en gemeenten over gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Meer weten? Neem contact met ons op!

Samen bouwen aan een beter Nederland!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland regio Oost reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af. Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En daar wordt het verschil gemaakt.

Bij een groot deel van deze gemeentelijke opgaven speelt de bouw een sleutelrol. Of het nu gaat om betere bereikbaarheid, voldoende en betaalbare huisvesting, een dynamische binnenstad, verduurzaming van woningen of de klimaatverandering.

Daarom is onze boodschap simpel: laten we samen bouwen aan een beter Nederland! Om te beginnen in de gemeente. Er zijn veel maatschappelijke problemen die volgens ons dringend om actie vragen. Actie op landelijk maar ook lokaal niveau. Acties die de bouw- en infrabedrijven graag samen met de politiek wil oppakken. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken. Samen met alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Laat u inspireren, betrek de kennis in onze sector!

Lees meer over de inzet van Bouwend Nederland rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018

Open hier de brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen > > > >

Hans van Norel
Voorzitter Regio Oost