Regio Randstad Zuid

Welkom

Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid behartigt belangen in Zuid-Holland. Het regiokantoor is gesprekspartner bij de provincies en gemeenten inzake onderwerpen van gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Samen bouwen aan een beter Nederland!

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland Regio Randstad Zuid reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af. Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En daar wordt het verschil gemaakt.

Bij een groot deel van deze gemeentelijke opgaven speelt de bouw een sleutelrol. Of het nu gaat om betere bereikbaarheid, voldoende en betaalbare huisvesting, een dynamische binnenstad, verduurzaming van woningen of de bescherming tegen de stijgende waterspiegel. In de Provincie Zuid-Holland verdient natuurlijk de druk op de woningmarkt, voldoende beschikbare bouwgrond en daarmee ook voldoende betaalbare woningen voor burgers alle aandacht.

Daarom is onze boodschap simpel: laten we samen bouwen aan een beter Zuid-Holland! Om te beginnen in de gemeente. Er zijn veel maatschappelijke problemen die volgens ons dringend om actie vragen. Actie op landelijk maar ook lokaal niveau. Acties die de bouw- en infrabedrijven graag samen met de politiek wil oppakken. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken. Samen met alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Laat u inspireren, betrek de kennis in onze sector!


Lees meer over de inzet van Bouwend Nederland rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018Open hier de brochure voor de gemeenteraadsverkiezingen > >

Dennis van der Werff
Voorzitter Regio Randstad Noord