Sectie Bouw Klein

Welkom

De leden van Bouw Klein zijn bouwondernemingen in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een jaaromzet tot 4 miljoen euro. Onderwerpen waar de sectie zich op richt zijn onder andere Strategie, Ketensamenwerking, Duurzaamheid en Acquisitie.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over de sectie Bouw Klein kunt u contact opnemen met Arjan Walinga, accountmanager van de sectie Bouw Klein, of Jolanda van Kooten

Secretariaat Bouw Klein

Accountmanager:
Arjan Walinga
E a.walinga@bouwendnederland.nl

Secretaresse:
Jolanda van Kooten
E j.vankooten@bouwendnederland.nl

Contactgegevens

Zilverstraat 69
2718 RP Zoetermeer

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
T 079 3 252 167