Sectie Bouw Midden

Welkom

De sectie organiseert activiteiten om haar leden te ondersteunen bij de professionalisering van hun bedrijfsvoering. De leden van Bouw Midden zijn bouwondernemingen in de burgerlijke en utiliteitsbouw met een jaaromzet tussen de 4 en 25 miljoen euro.

Verkiezingen

De leden van de secties verkiezen de leden van het algemeen bestuur van Bouwend Nederland. Per sectie worden AB leden gekozen. De AB-leden zitten voor een termijn van 4 jaar in het AB en kunnen herkozen worden voor nog een termijn van 4 jaar. De verkiezingen worden in het voorjaar gehouden, waarbij de kandidaten minimaal 6 weken van tevoren verkiesbaar moeten worden gesteld. De leden moeten wel voldoen aan de voorwaarden in de statuten van Bouwend Nederland. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de kandidaten actief zijn binnen het Bouwend Nederland aangesloten lidbedrijf.

Het bestuur van de sectie wordt ook gekozen. Alle bestuursleden van de sectie hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid herkozen te worden voor een nieuwe termijn. De termijnen worden vastgelegd in een rooster van aftreden.

De voorzitter van de sectie wordt gekozen door de bestuursleden van de sectie.

De sectie wordt in het Bestuur van Bouwend Nederland vertegenwoordigt door 1 bestuurslid. Het bestuur van Bouwend Nederland is berust met de dagelijkse leiding. Het bestuur van Bouwend Nederland bestaat uit 8 leden waarbij de voorzitter wordt gekozen door het AB. De andere 7 leden zijn de vertegenwoordigers van de 7 secties.