Bouwend Nederland Social Support

Schulden, een scheiding of depressieve klachten; het kan iedereen overkomen. In zo'n periode bestaat er vaak geen scheiding meer tussen werk en privé. Men sjouwt de last overal mee naar toe, dus ook mee naar het werk. Op dat moment komt Social Support om de hoek kijken. Social Support biedt werknemers niet alleen een luisterend oor, we staan ze vooral bij met raad en daad. Waar nodig verwijzen we door naar relevante hulpinstanties.

Social Support onderscheidt zich op twee punten met andere dienstverleners voor uw werknemers met problemen:

  • Social Support is thuis op een breed terrein van privé problemen die zich regelmatig voordoen, hebben daarin een aanpak en kennen de weg.
  • Social Support is van en voor de sector bouw en infra, spreekt hun taal en kent de mensen.

Signalen herkennen

Er zijn verschillende signalen te noemen wanneer er bij werknemers thuis iets aan de hand is. Het komt er op neer dat mensen minder functioneren en (snel) uit hun doen raken. Verzuim ligt op de loer of is een feit. Een hulpaanbod hierin brengt oplossingen dichterbij. Of de zorgen nu in de relationele, financiële, persoonlijke of sociale sfeer liggen, Social Support is hiermee bekend.

Ook goed om te weten

Om ons werk onder aandacht te brengen bij werkgevers en werknemers zijn de volgende handreikingen beschikbaar:

  • Folder: om ons werk onder de aandacht te brengen is de folder "Je lost het op" beschikbaar.
  • Posters: daarnaast zijn van de foto’s in deze folder ook posters beschikbaar.
  • Factsheet: hierin staan de belangrijke punten over Social Support voor de werkgever nog eens opgesomd.
  • Interview met Heijmans: één van de ambassadeurs van ons werk is Annette Bloemendal, coördinator ArboServiceCentrum bij Heijmans. In een interview van BNL in juni 2018 vertelt ze wat ze de meerwaarde vindt van Social Support. Het is snel, adequaat en laagdrempelig!

Zowel de folder als de set posters worden u graag toegezonden, neem hiervoor contact op met onze adviseurs.