Stichting Sociale Bemiddeling

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met problemen; van kleine en kortdurende tot voortslepende en ingrijpende. Wanneer deze niet op eigen kracht oplosbaar blijken te zijn is hulp en ondersteuning niet alleen nodig, maar ook zeer welkom. Uit recent onderzoek blijkt dat leden van Bouwend Nederland voor zichzelf een duidelijke rol zien bij het oplossen van privéproblemen van hun medewerkers. De Stichting Sociale Bemiddeling kan hierbij een belangrijke rol vervullen.

De Stichting Sociale Bemiddeling (SSB) is opgericht om medewerkers van leden van Bouwend Nederland te helpen bij het oplossen van uiteenlopende privé problemen. Of het nu relationele gebeurtenissen en ontwikkelingen in het gezin of de familie zijn, gezondheids- of financiële problemen. Conflicten tussen werkgever en werknemer komen niet voor behandeling in aanmerking.

De Stichting Sociale Bemiddeling beschikt over drie sociaal bemiddelaars, die elk op een deskundige, snelle en vertrouwelijke wijze helpen bij de aanpak en het mede oplossen van privéproblemen. Voorbeelden zijn gezondheidsproblemen, overlijdenskwesties, relationele problemen, scheidingen, uiteenlopende ouder-kind situaties, de algehele thuissituatie, familieperikelen en problemen van financiële aard. Gestreefd wordt altijd naar een finale oplossing van de problemen. Maar in veel gevallen zijn de betrokkenen al geholpen bij het creëren van verzachtende en voor hen acceptabele omstandigheden, waardoor ze weer goed kunnen functioneren. Door hun opleiding en ervaring hebben deze maatschappelijk werkers veel kennis in huis. Niet alleen over wet- en regelgeving, maar zij kennen ook de bedrijfstak als hun broekzak! Daarnaast hebben zij een uitgebreid netwerk die het mogelijk maakt om, als dat nodig blijkt te zijn, door te verwijzen gespecialiseerde instanties en personen.

Met ingang van 1 februari 2016 kunt u zelf als werkgever in een bouw- of infrabedrijf dat lid is van Bouwend Nederland namens uw werknemer de ondersteuning van een sociale bemiddelaar inroepen. Eén telefoontje is voldoende om de hulp in gang te zetten. Voor adressen: zie 'contact' pagina