Thema's Bouwend Nederland

Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. De bouw heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.

Onderwerpen

Aanbesteden en contracteren

Voor bouwbedrijven is het verkrijgen van opdrachten essentieel voor het voortbestaan van de onderneming ...
Lees meer

Cao, arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen

Vlak voor de zomer van 2015 hebben cao-partijen een akkoord bereikt ...
Lees meer

Arbeidsomstandigheden en veiligheid

Veilig en gezond werken is belangrijk. Zeker in de bouw- en infrasector.
Lees meer

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in de bouw verandert. De werkgelegenheid is de afgelopen jaren fors afgenomen. Bedrijven ...
Lees meer

Duurzaamheid

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige en betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en ...
Lees meer

Ketensamenwerking

Samenwerking in de bouwketen leidt tot hogere kwaliteit van eindproducten. Een keten die goed samenwerkt verspilt ...
Lees meer

Markt

De woningmarkt, de utiliteitmarkt en de inframarkt: drie markten die onder druk staan en verschillende uitdagingen ...
Lees meer

Ondernemerschap en innovatie

Onze sector levert de fysieke verandering in de gebouwde omgeving die nodig is om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.
Lees meer

Onderwijs en opleiding

Kwaliteit en vakmanschap zijn belangrijk in de bouw- en infrasector. De sector innoveert en vakmanschap ...
Lees meer