Werkgelegenheid

Het aantal dienstverbanden onder de Cao Bouw & Infra neemt sinds het voorjaar van 2016 weer langzaam toe. Op 1 januari 2009 waren er nog 169.000 personen werkzaam onder de bouw-cao. Zeven jaar later werd het dieptepunt bereikt: op 1 februari 2016 waren er minder dan 99.000 personen werkzaam onder de Cao Bouw & Infra. Op 1 juli 2017 was de stand ruim 103.000.

Door het sterke herstel van de werkgelegenheid in de bouw en de beperkte instroom vanuit het beroepsonderwijs wordt het in veel bouwberoepen lastiger om vakmensen te vinden.

Behalve een kwantitatieve uitdaging heeft de sector ook een kwalitatieve uitdaging. De veranderingen in de sector gaan snel. Klantwensen veranderen, producten en methodieken veranderen, wetgeving verandert en bouwen moet goedkoper en sneller. Om die reden investeert Bouwend Nederland veel in instroom, onderwijs & opleiden en duurzame inzetbaarheid.Contactpersoon

Marieke van der Post

Beleidsadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt

Interessante publicaties

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Kies voor bouwen

  14 december 2017

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af! Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken. Samen met alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

  Download


  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 - Impuls voor lokale en inclusieve werkgelegenheid

  14 december 2017

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af!

  Download


  De fiscale scholingsaftrek moet blijven!

  22 februari 2017

  Het kabinet heeft het voornemen om de aftrek voor scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen. Dit betekent een bezuiniging van 106 miljoen euro op de scholing van werkenden. Bouwend Nederland is van mening dat het onverstandig is de scholingsaftrek voor werkenden af te schaffen. Wij staan hierin niet alleen. 21 februari jl. hebben Maurice Vlimmen (CNV) en Nic van Holstein (VCP) namens een brede coalitie van werkgevers en werknemers de petitie 'Scholingsaftrek moet blijven!' overhandigd aan de Kamercommissies van OCW en Financiën.

  Download


  BouwendNL 2015 - nummer 3

  06 mei 2015

  Ditmaal staat ledenmagazine BouwendNL in het teken van instroom en opleiding. Zo geven Swanette Jukema, directeur van Bouwmensen Leiden en Marcel van Lieshout, secretaris van de vakgroep Opleidingsbedrijven, hun visie op modern opleiden. Mick Eekhout en Alexander Rinnooy Kan lichten toe wat de wetenschapsagenda kan betekenen voor de bouw en Marieke van der Post vertelt over het oplopende tekort aan vakmensen.

  Lees deze publicatie

  Download


  Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2015

  15 april 2015

  Dit is de laatste arbeidsmarkt- en onderwijsrapportage die door het Kenniscentrum Fundeon is gemaakt. Door de overdracht van de wettelijke taken naar SBB per 1 augustus aanstaande vervalt de taak van Fundeon om prognoses af te geven voor de instroom in de bouw- en infra opleidingen in het iinitiële onderwijs.

  Download


  De bouwarbeidsmarkt in vogelvlucht

  21 januari 2015

  Hoe staat het met de arbeidsmarkt in de bouw en infra? Wanneer trekt het weer aan? Worden er nog steeds grote tekorten verwacht in de techniek?

  Download


  BouwendNL 2014 - nummer 6

  29 oktober 2014

  Dit keer staat BouwendNL vooral in het teken van innovatie. Dit themanummer is samengesteld onder gasthoofdredacteurschap van Yuri Kiontke, voorzitter Jong Bouwend Nederland.

  Lees deze publicatie

  Download