Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandig-hedenbesluit zijn - vanzelfsprekend - het uitgangspunt voor het arbeidsomstandighedenbeleid in de sector.

De Arbowet is bewust niet erg gedetailleerd. Uitwerking en detaillering wordt voor een groot deel aan werkgevers en werknemers binnen de sectoren overgelaten. Zij maken afspraken over hoe de doelstellingen van de Arbowet in de praktijk bereikt moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Zo blijft de praktische uitvoerbaarheid van voorschriften en maatregelen maximaal gewaarborgd en ligt de verantwoordelijkheid voor veilig werken daar waar hij hoort: in de bedrijven.

In de zogenaamde A-bladen staat meer gedetailleerde informatie. Op de website van Arbouw (www.arbouw.nl) kunnen deze geraadpleegd en gedownload worden.

Sectorafspraken over arbeidsomstandigheden, zoals Richtlijnen, dienen ter toetsing aan het Ministerie van SZW te worden voorgelegd. Zodra de afspraken door het Ministerie geaccordeerd zijn, zal de Inspectie SZW de afspraken ook daadwerkelijk gebruiken bij haar handhavingstaken. Sectorale afspraken over arbeidsomstandigheden zijn dus niet vrijblijvend.

Bouwend Nederland is een warm voorstander van deze wijze van zelfregulering.Contactpersoon

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur