Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandig-hedenbesluit zijn - vanzelfsprekend - het uitgangspunt voor het arbeidsomstandighedenbeleid in de sector.

De Arbowet is bewust niet erg gedetailleerd. Uitwerking en detaillering wordt voor een groot deel aan werkgevers en werknemers binnen de sectoren overgelaten. Zij maken afspraken over hoe de doelstellingen van de Arbowet in de praktijk bereikt moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd in de Arbocatalogus. Zo blijft de praktische uitvoerbaarheid van voorschriften en maatregelen maximaal gewaarborgd en ligt de verantwoordelijkheid voor veilig werken daar waar hij hoort: in de bedrijven.

In de zogenaamde A-bladen staat meer gedetailleerde informatie. Op de website van Arbouw (www.arbouw.nl) kunnen deze geraadpleegd en gedownload worden.

Sectorafspraken over arbeidsomstandigheden, zoals Richtlijnen, dienen ter toetsing aan het Ministerie van SZW te worden voorgelegd. Zodra de afspraken door het Ministerie geaccordeerd zijn, zal de Inspectie SZW de afspraken ook daadwerkelijk gebruiken bij haar handhavingstaken. Sectorale afspraken over arbeidsomstandigheden zijn dus niet vrijblijvend.

Bouwend Nederland is een warm voorstander van deze wijze van zelfregulering.Contactpersoon

Fenneken Lamaker

Beleidsadviseur

Interessante publicaties

  Fiscale Eindejaarsinformatie

  14 december 2017

  Belastingwijzigingen worden standaard tegelijk met de miljoenennota op Prinsjesdag gepresenteerd. Op
  Prinsjesdag 2017 was het oude kabinet Rutte II nog in functie maar hadden de verkiezingen al plaatsgevonden. Om een nieuw kabinet niet voor de voeten te lopen heeft het oude kabinet weinig wijzigingen op fiscaal gebied voorgesteld. Pas na Prinsjesdag heeft een nieuw kabinet Rutte III haar regeerakkoord gesloten. In dat akkoord zijn meer fiscale maatregelen afgesproken. De invoering daarvan kan niet ineens plaatsvinden, mede omdat zo laat in het jaar de Belastingdienst niet meer in staat is haar systemen tijdig hierop aan te passen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018 en de wijzigingen in de jaren daarna die nu al door Rutte III zijn aangekondigd.

  Download


  Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Kies voor bouwen

  14 december 2017

  Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor Bouwend Nederland reden om het bouwgeluid onder de aandacht van de gemeentelijke politiek te brengen. Want Nederland is zeker nog niet af! Steeds meer maatschappelijke opgaven liggen op het bordje van de gemeente. Daar worden de keuzes gemaakt die ertoe doen voor veel burgers. Daar wordt beleid concreet. En het verschil gemaakt. Samen willen wij de gemeenten in Nederland aantrekkelijker, duurzamer en welvarender maken. Samen met alle partijen die deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2018.

  Download


  Arbocatalogus Bouw en Infra

  20 oktober 2015

  Download


  Veilig werken in de bouw - Hoe zit dat?

  18 februari 2015

  Download