Arbeidsvoorwaarden- en verhoudingen

In de ochtend van 13 juni 2015 hebben cao-partijen bouw na bijna 48 uur non-stop onderhandelen een akkoord bereikt. Belangrijke vernieuwingen zijn bereikt. De cao is toekomstbestendig gemaakt, zo zegt George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie. Zo zijn de arbeidstijdenbepalingen verruimd, leerlingensalarissen verlaagd, kosten voor reisuren teruggebracht, afbouwregeling voor de seniorendagen overeengekomen en worden premies voor collectieve fondsen verlaagd. Kortom een meer concurrerende cao met meer maatwerk mogelijkheden en met meer loon. Voor werknemers komt er een individueel keuzebudget plus een loonsverhoging van 5,5% voor een cao met een looptijd van 25 maanden!

Pensioen

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar veel geld in omgaat. Pensioen gaat meestal over later, maar is niet van later zorg. Bouwend Nederland ...
Lees meer

Wetgeving

De sociale zekerheid in Nederland is vastgelegd in een groot aantal wetten en besluiten. De regelingen kunnen worden onderverdeeld in sociale ...
Lees meer

Railinfrastructuur

Voor de bedrijven die actief zijn in de aanleg en het onderhoud van het Nederlandse spoorwegnet is een aparte Cao van kracht, de Cao Railinfrastructuur ...
Lees meer

Modern personeelsbeleid

Personeelsbeleid is meer dan de CAO toepassen. Modern personeelsbeleid geeft invulling aan de manier waarop bedrijven in de bouw en infra invulling ...
Lees meer

Functiewaardering

Met de vakbonden is enkele jaren geleden afgesproken een nieuw functie- en loongebouw op te zetten. Dat is nodig omdat het huidige systeem meer dan ...
Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Goede arbeidsomstandigheden, mogelijkheden voor her- om- en bijscholing, gezondheid bevorderende maatregelen dragen ertoe bij dat werknemers ...
Lees meer